Ἡ Μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα

Vetus Testamentum græce iuxta LXX interpretes
(Septuaginta Interpretum Versio)

Libri ad LXX Versio

  

GenΓενεσισ

ExodΕξοδοσ

LevΛευιτικον

NumΑριθμοι

DeutΔευτερονομιον

  

IosΙησου (Βα)

Ios(A)Ιησουσ

Idc(A) Κριται (Α)

IdcΚριται

RuthΡουθ

Reg I (1.Sam)Βασιλειων Α

Reg II (2.Sam)Βασιλειων Β

Reg III(1.Reg)Βασιλειων Γ

Reg IV (2.Reg)Βασιλειων Δ

1.ParΠαραλειπομενων Α

2.Par Παραλειπομενων Β

Esdr I-(3.Esr)Εσδρασ Α

Esdr II-(Esdr)Εσδρασ Β

Esdr II-(Neh)Εσδρασ Β (Neh)

EstherΕσθηρ

IdtΙουδιθ

TobΤωβιτ

Tob.SΤωβιτ

Macc IΜακκαβαιων Α

Macc IIΜακκαβαιων Β

Macc IIIΜακκαβαιων Γ

Macc IVΜακκαβαιων Δ

  

PsΨαλμοι

OdesΩδαι

ProvΠαροιμιαι

EcclΕκκλησιαστησ

CantΑσμα

HiobΙωβ

Sap.SalΣοφια Σαλωμωνοσ

SirΣοφια Σιραχ

Ps.SalΨαλμοι Σαλομωντοσ

  

OseeΩσεη

AmosΑμωσ

MichΜιχαιασ

IoelΙωηλ

AbdΑβδιου

IonΙωνασ

NahΝαουμ

HabΑμβακουμ

Soph (Zeph)Σοφονιασ

AggΑγγαιοσ

ZachΖαχαριασ

MalΜαλαχιασ

IsΗσαιασ

IeremΙερεμιασ

BarΒαρουχ

Thren(Jer)Θρηνοι

Ep(Jer)Επιστολη Ιερεμιου

EzechΙεζεκιηλ

SusΣουσαννα (S)

Sus(Th)Σουσαννα

Dan(S)Δανιηλ

Dan(Th)Δανιηλ

BelΒηλ Και Δρακων (S)

Bel-ThΒηλ Και Δρακων