ברית חדשה על פי משיח

Epistula ad Titum

Introduction

123