ברית חדשה על פי משיח

Epistulam ad Philemonem

Introduction

1