ברית חדשה על פי משיח

Epistula ad Philippenses

Introduction

1234