Nova Vulgata

Epistula ad Philippenses

Introduction

1234