Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Επιστολή Ιακώβου

Introduction

12345