ברית חדשה על פי משיח

Epistula ad Galatas

Introduction

123456