Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Προς Γαλάτας

Introduction

123456