Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Προς Εφεσίους

Introduction

123456