ברית חדשה על פי משיח

Epistula ad Colossenses

Introduction

1234