Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Προς Τιμόθεον Β

Introduction

1234