ברית חדשה על פי משיח

Epistula II ad Thessalonicenses