ברית חדשה על פי משיח

Epistula II ad Thessalonicenses

Introduction

123