Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Προς Θεσσαλονικείς Β

Introduction

123