ברית חדשה על פי משיח

Epistula I ad Timotheum

Introduction

123456