Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Προς Τιμόθεον Α

Introduction

123456